You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

මෙම නිබන්ධන සාකච්ඡාව අධ්‍යනය කිරීම සඳහා, පළමුව ඔබ “චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම – 01 (2022/T/PHY/M4/1) නොවැම්බර්-1” කොටසට අදාළ ගෙවීම සිදු කර තිබු යුතුවේ.

Course Curriculum

රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථතික මූලධර්මය සහ ආවේගය (2022/T/PHY/M4/4)
නිබන්ධන බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථතික මූලධර්මය සහ ආවේගය (වීඩියෝ අංක 01) 00:00:00
රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථතික මූලධර්මය සහ ආවේගය (වීඩියෝ අංක 02) 00:00:00
රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථතික මූලධර්මය සහ ආවේගය (වීඩියෝ අංක 03) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.